Canto del caracol
Minuto a Minuto

alebrije

- ALEBRIJE No. 45*-

Desde el heliotropo vengo a cantarte
tropos de nocturno helio
esbelta babosa-tigre.


Girando enredados en lunares melodías de brillos
en dos espirales abrazadas que eyaculan la atmósfera
azul
en el tallo del ciprés dejamos impregnada la Vía
Láctea
con la impronta impaciente del amor
tallando de aceites alados nuestro celo
nos arrastramos hasta el cielo
y descolgamos vertiginosos nuestro vals.
De nuestras cabezas brotaron nuestros sexos
para enredarse también con el dilema:
¿Quién nos sembró con los ojos
Entre el telescopio y el microscopio?
¿Quién guió lúbrico al resto de la mano que
escribe a observarnos?
Si nosotros sabíamos de su escritura tosca
-quizá reflejo neurótico de dios-
A través de los ojos de los astros que cruzan su
ventana.
Un espejo cuando en otro se refleja
repetido al infinito hasta lograr la Nada
puede atrapar la irrealidad como esta mano
que danza enamorada espirales
Enredada en su molusco cortejado.


Cântul melcului**

Din inima heliotropului vin să te cânt
trop de heliu nocturn
zvelt tigru lipicios.
Descriind rotocoale întreţesute în lunare sunete
strălucitoare
între două spirale întrepătrunse care ţâşnesc în
atmosfera albastră
în tulpina chiparoşilor lăsăm impregnată Calea Lactee
cu nerăbdarea arzătoare a dragostei
urcând din măslinii înaripaţi către propriul nostru cer
ne smulgem dintr-un alt cer
şi coborâm apoi pentru un vals vertiginos.
Ne-a înmugurit sexul chiar în vârful capului
pentru a ne lăsa să medităm la o dilemă:
Cine ne-a pus ochii
Între telescop şi microscop?
Cine a condus lubric restul mâinii care scrie pentru
a ne observa?
Dacă am pricepe acest scris ilizibil
– un soi de reflectare nevrotică a literelor vreunui
zeu –
prin ochii stelelor care-i trec prin faţa ferestrei...
oglindă când în alta se reflectă
repetată la infinit până când ajunge la viziunea
Nimicului
poate prinde imaginea irealităţii asemenea acestei
mâini
ce dansează în spirale îndrăgostite
înlănţuită în logodna ei de moluscă.

*Alebrije No. 45.  Director: Gerardo Pérez Muñoz

**Traducciones al rumano de Rodica Grigore.