En TEDIndia, Mallika Sarabhai, una bailarina/actriz/política, cuenta una historia transformadora a través del baile-- y arguementa que el arte puede ser la vía más poderosa para efectuar cambios, ya sean políticos, sociales o personales.
Créditos: Ted.com

Mallika Sarabhai: Dançar para mudar o mundo


No TEDIndia, Mallika Sarabhai, dançarina/atriz/política, conta uma estória da dança que transforma - e afirma que as artes são o modo mais poderoso de efetuar mudanças, sejam elas políticas, sociais ou pessoais.


Mallika Sarabhai: Dance to change the world

At TEDIndia, Mallika Sarabhai, a dancer/actor/politician, tells a transformative story in dance -- and argues that the arts may be the most powerful way to effect change, whether political, social or personal.


Mallika Sarabhai: danzare per cambiare il mondo

Al TEDIndia Mallika Sarabhai, ballerina, attrice e attivista politica, racconta una storia di iniziazione servendosi della danza e dimostrando che l'arte può essere il modo migliore per cambiare le cose a livello politico, sociale o personale.


Малика Сарабхай: Танц за промяна на света


На ТЕДИндия Малика Сарабхай, танцъорка/актриса/политик, разказва една преобразяваща история в танц - и твърди, че изкуствата може би са най-мощният начин за предизвикване на промяна, била тя политическа, социална или лична.